Heemkundevereniging Geleen Home Vereniging Activiteiten Historie Werkgroepen Tijdschriften Geleense Joden Rondleidingen Club van 35 Graaf Huyn Fest Expo Foto/Video Fotoboek Contactinfo
Wat is en doet de Heemkundevereniging Geleen? De heemkundevereniging Geleen (HVG) heeft inmiddels circa 460 leden en bestaat uit een aantal werkgroepen en ad hoc commissies. Enkele noemenswaardige andere activiteiten van de vereniging zijn: De uitgave van een tijdschrift, dat 3x per jaar verschijnt (gratis voor leden); Er zijn diverse werkgroepen actief op het gebied van o.a. geschiedenis,genealogie (stamboomonderzoek), fotodokumentatie, archeologie, volkskunde, dialekt en het verzamelen van allerlei voorwerpen en geschriften die betrekking hebben op de streekgeschiedenis. Wilt u informatie over het bovenstaande, dan kunt u tijdens de reguliere openingstijden of op afspraak bij ons terecht. Ook voor het doorzoeken van de vele digitale bestanden. Voor leden is dat altijd gratis. Het actief meewerken aan het beschermen van monumenten in onze gemeente. Zo is een ontwerp monumentenverordening samengesteld en een oude waterput door de leden gerestaureerd. Wij zijn betrokken bij het periodiek overleg over het monumentenbeleid in de gemeente Sittard-Geleen en zijn wij vertegenwoordigd in de commissie welke de open monumentendag voorbereidt. De Heemkundevereniging Geleen neemt regelmatig deel aan exposities, manifestaties en (powerpoint)- presentaties. De vereniging is onder anderen vertegenwoordigd in de navolgende instanties: Cultuurfederatie Geleen, Stichting Cultuur Historische Uitgaven Geleen, Adviescommissie naamgeving der gemeente Sittard- Geleen, Jeugdialek-aovond, Heemkunde zonder Grenzen, Federatie Historische Verenigingen Sittard- Geleen en anderen. Verder is er nauw contact met het archief De Domijnen (voorheen EHC) Sittard-Geleen. Ook u kunt ertoe bijdragen, dat ons cultureel erfgoed niet verloren gaat. Wij zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers, die ons helpen het bovenstaande te verwezenlijken. Meldt u aan als lid of breng eens een bezoek aan onze lokaliteiten in de voormalige Augustinusschool aan de Jupiterstraat 35a te Geleen. Daar is ook de verzameling museale voorwerpen van de vereniging ondergebracht. Openingstijd is maandagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur, dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en verder op afspraak. U vindt onze lokaliteiten door vanaf de Rijksweg, de Molenstraat of de Mauritslaan de bruine aanwijzingsborden te volgen. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren zijn van harte welkom als lid! Verder hebben wij voortdurend behoefte aan mensen, die zich actief willen inzetten voor de vereniging. Dat kan op velerlei gebied zijn: bestuur, werkgroeplid, onderhoud gebouw, onderhoud museale collectie, assisteren bij het organiseren van activiteiten, enzovoort. Heeft u belangstelling en/of vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de HVG, Jupiterstraat 35a, 6161 XD Geleen, tel. 046- 4741171. Of U kunt even een mailtje naar heemkundever.geleen@gmail.com sturen. Het lidmaatschap kost slechts € 20,00 euro per jaar. Leden met een postabonnement betalen € 30,00 per jaar vanwege de portokosten. Postabonnementhouders zijn leden die buiten Geleen, Sittard, Neerbeek of Spaubeek wonen. Buiten deze plaatsen hebben wij geen bezorgers en worden de tijdschriften per post gezonden. Jeugd- en gezinsleden betalen 10 euro per jaar. Meldt u aan als lid en stuur een mailtje met naam, adres, woonplaats en emailadres. Vermeld tevens of u interesse heeft om actief mee te doen!

Grotere kaart weergeven
Vereniging