Home Vereniging Activiteiten Historie Werkgroepen Tijdschriften Geleense Joden Heemkundevereniging Geleen Rondleidingen Club van 35 Graaf Huyn Fest Expo Foto/Video Fotoboek Contactinfo
Inhoud tijdschrift 2018 - 3 Tijdschrift 2018-3 is weer verschenen. De geschiedenis van de Indische buurt vormt het voornaamste onderwerp in het tijdschrift. Dennis Gartog, student aan de TU te Utrecht deed onderzoek naar de Indische buurten in Nedereland samen met Dick Rozing en Michael Bremmers. Onze Indische buurt heette officiel wijk Swentibols, in de volksmond Aw Kolonie. IHarry Strijkers beschrijft de vakbondsleider Antoine Hennekens, die jarenlang huis “De Lijster” aan de Rijksweg bewoonde. Daarnaast doet Jos Hulsman uit de doeken hoe dat nu eigenlijk zat met de camping in Geleen. Waarom deze daar kwam en waarom deze weer verdween. Tenslotte is er weer een uitgebreid artikel van de hand van Pierre Vossen, die deze keer de familie Ramakers-Geilen beschrijft. Hij kwam tot verrassende conclusies. Uiteraard zit het nummer vol met unieke foto’s. Voor niet-leden is een beperkt aantal losse exemplaren beschikbaar. De volgende editie (2019-1) verschijnt in april
Inhoud Tijdschriften (zoeken = Ctrl-F) De meeste tijdschriften zijn nog te leveren. Mail info@heemkunde-geleen.nl "Aachen was the target for 257 of our aircraft" 1983-2 blz. 38 W. van Bergen, A. Bos, M. Hoogenboom en M. Suijlen "Gans Gelaen dat is ter taenge" (1928) 2006-3 blz. 39 Arthur Schrijnemakers "Rebellie" te Lutterade door dragonders onderdrukt (1857) 2000-1 blz. 10 Arthur Schrijnemakers "Tijdig" en de grondaankopen te Geleen 1981-1 blz. 3 W. van Bergen "Tousten" van de Biesenhof uit 1549, 1581 en 1781 1997-2 blz. 19 Arthur Schrijnemakers 150 jaar geleden werd de Rijksweg in Geleen aangelegd 1843-1994 1996-2 blz. 23 Walter Buskens 50 jaar geleden - Fragmenten uit mijn dagboek 1990-3 blz. 51  1991-1 blz. 10 1991-2 blz. 26 1991-3 blz. 45        1992-1 blz. 14 1992-2 blz. 36 1992-3 blz. 47 1993-1 blz. 15 mr. 1993-2 blz. 33 1993-3 blz. 59        1994-1 blz. 17 1994-2 blz. 57 1994-3 blz. 84 mr. H.W.M. Op den Camp A soldier returns 1992-1 blz. 18 Arno Bemelmans Aantal wegkruisen in Geleen uitgebreid 1998-3 blz. 7 Gus Aelfers Aanvullingen en correcties bij de "jaarkring in het oude Geleen" (I) 1982-1 blz. 36 1982-2 1984-1 blz. 48 Achttiende eeuws aantekenboekje 2011-3 blz. 127 Ad Hoogenboom Ad klasjeneert mit Hoebaer Aerssens (1) 1984-1 blz. 23 De dialekgroep Aktiviteiten van de werkgroepen 1979-1 blz. 22 1980-1 blz. 24 1980-2 blz. 51 Allerhand oet Kraonkel 1980-2 blz. 42 G. Wolff Ambtskostuums (Van Banning), Ton Wolters, 2014-3 Anna Lambermon Vossen, 2017-2 door Pierre Vossen Archeologische vondsten uit de Romeinse tijd in Geleen 1984-1 blz. 26 J. Sluijs Arndt Huyngeschil met burgers uit Tuddern, René Lauwers, 2015-1 Arnold van de Wal, alias Nölke van Geleijn. 1987-2 blz. 50 W. van Bergen, A. Bos en W. Gielkens Arthur Shilstone en Joke Vranken 2009-2 blz. 57 Ad Hoogenboom Arthur Schrijnemakers, extrat uitgave 2017 Aspecten van het Geleense gemeenschapsleven tijdens de Franse Bezetting 1991-1 blz. 3 Prof. Dr. M.J.H.A. Schrijnemakers Auw Gelaense perpoaze 1980-1 blz. 20 1981-2 blz. 55 Prof. Dr. M.J.H.A. Schrijnemakers Auwt Gelaen, wo bèste bleeve? 1995-3 blz. 64 Hoebèr Salden Auwt Gelaender Taore, 2013-3  blz. 90     Jean Dewaide Bakovenproblemen in Geleen 1984-1 blz. 4 Harry Strijkers Beambtencasino 2016-3 Harry Strijkers Beeldondersteunende objecten en'het niet bestaan van de Heemkundevereniging 1990-2 blz. 31 Heemkundevereniging Geleen Bekende gevelsteen werd herplaats ( bij St. Janskliniek) 1992-1 blz. 19 Bertha Franssen 02-10-1909 tot 18-02-2002 2002-2 blz. 30 Wim Sliepen Biesenhof, door Ton Wolters, 2017-1 Bij een grafsteen - Zuster Maria Aloysia (Luise Löwenfels) 1985-3 blz. 140 W.H. van Bergen Bij het overlijden van Toine Meys tot 1975 fungerend als koster te Geleen 1995-3 blz. 52 Biografie Pieter Ecrevisse 1980-3 blz. 72 H.J. Op den Kamp Bisdom besluit tot slopen van Barbarakerk te Lindenheuvel 1993-2 blz. 40 Boerderij Heijnen, Daniken 1993-3 blz. 58 Marcus Vankan Boringen naar steenkool in en rond het land van Zwentibold 1986-1 blz. 3 Ing. F.H.G. Engelen Brieven aan Neer, 2014-3, 2015-1, 2, 3, 2016-3, 2017-2, 2017-3 Bronsgroene wortels 2000-2 blz. 23 Gertrude Baggen Burgemeester Lemmens van Geleen in conflict met de Sittardse Marechaussee 1986-3 blz. 82 M.J.H.A. Schrijnemakers Carnavalsvereniging " 't Uuleriek" 2000-1 blz. 3 Ad Hoogenboom Correcties van fouten omwille van de geschiedkundige waarheid 1996-1 blz. 14 Arthur Schrijnemakers Dael - Neerbeek of Spaans - Neerbeek 1981-3 blz. 70 Prof. Dr. M.J.H.A. Schrijnemakers Daniken of Daneken 1980-2 blz. 37 Prof. Dr. Arthur Schrijnemakers Deken Theo Trienekens, Desmond Kusters; 2018-2 De "advocaat van Krawinkel" niet zinneloos maar doortrapt? 2000-2 blz. 36 Arthur Schrijnemakers De "Kinkenweg" 1982-2 blz. 81 prof. A. Schrijnemakers De "Religieuze Tolerantie" van Arthur Schrijnemakers 2006-1 blz. 4 Wim van der Linde De 16de Eeuwse "Weg van der Cluysen" 1983-1 blz. 12 prof. A. Schrijnemakers De afgekapte dievenhand met de brandende kaars 1997-3 blz. 39 Arthur Schrijnemakers De beul of scherprechter als eregast 2006-1 blz. 4 Arthur Schrijnemakers De bevrijding van de Westelijke Mijnstreek 2004-2 blz. 47 Wim van der Linde De bezittingen van de Duitse Orde in Geleen en de povere resten van de Biesenhof 1995-2 blz. 19 Frits Hermans De Danikerberg, een gevarieerd natuurgebied 1993-2 blz. 29 IVN Geleen De droum van de Sjteinakker 1982-1 blz. 6 J. Wolff De eerste negentien dagen van de Duitse bezetting van Geleen in mei 1940 deel 1 2006-1 blz. 13 Wim van der Linde De eerste negentien dagen van de Duitse bezetting van Geleen in mei 1940 deel 2 2006-2 blz. 30 Wim van der Linde De eerste publieke brievenbus in Geleen (1856) 2000-2 blz. 36 Arthur Schrijnemakers De exploratie naar en de winning van bruinkool in het land van Swentibold - deel1 1984-1 blz. 12 F.H.G. Engelen De familiewapens in het vroegere huis Kallen "Op de Vuling" 1980-3 blz. 80 Prof. Dr. Arthur Schrijnemakers De Flaarisse, en hoe het allemaal begon 2010-1 blz. 20 Jean Meijntz De Flaarisse, en hoe het allemaal begon, deel II 2011-1 blz. 3 Jean Meijntz De Gelèènder toore (gedichten) 1980-1 blz. 18 Leo van Cruchten De Geleense missionaris pater Jaques Eussen 1992-2 blz. 28 A. Eussen-Peters De Gelener Alart Alarts, Rentmeester van de Duitse Ridderorde 1993-3 blz. 52 prof. Arthur Schrijnemakers De geschiedenis van een burgerhuis en zijn bewoners 1987-1 blz. 3 Ad Hoogenboom De geschiedenis van een burgerhuis en zijn bewoners deel 2 1989-2 blz. 13 Ad Hoogenboom De graven en relieken van de HH Marcellinus en Petrus 1981-2 blz. 32 Fr. Hermans De graven en relieken van de HH Marcellinus en Petrus II 1981-3 blz. 58 Fr. Hermans De graven van Geleen en het Tiendrecht 1988-2 blz. 35 Frits Hermans De graven van Geleen en het Tiendrecht - Uit de parochiegeschiedenis van Geleen 1988-2 blz. 64 Frits Hermans De Great. De vroegste geschiedenis van een voormalig bos in Zuid-Limburg 1985-2 blz. 100 L. Knippenberg De Groenseykerstraat en de Tomeikerweg 1983-1 blz. 7 prof. A. Schrijnemakers De 'grote meesters' van Oud-Geleen 1996-2 blz. 28 Arthur Schrijnemakers De Heilige Barbara: De totstandkoming van het Barbaramonument in het Mauritspark 1988-3 blz. 94 Sjef Maas De Heilige Barbara: Patrones van de mijnwerkers 1988-3 blz. 71 Sjef Maas De Historiciteit van de Bokkerijdersbenden 2004-1 blz. 3 Arthur Schrijnemakers De hoeve Stucken ten Westen van Neerbeek 1996-3 blz. 39 Arthur Schrijnemakers De hof Stucken 1997-1 blz. 12 Frits Hermans De hoofdlijnen van de geschiedenis van Geleen 2003-3 blz. 43 Werkgroep geschiedenis De illegale pers en wel "Het vrije Volk" in Geleen in 1941 2001-2 blz. 22 K.S. Bakker De jaarkring in het oude Geleen 1981-extra blz. 1 Prof. Dr. M.J.H.A. Schrijnemakers De jodenvervolging tijdens de tweede Wereldoorlog 1994-3 blz. 67 Hannelore den Hartog De kerk van Geleen en haar patroonheiligen 1984-1 blz. 8 F. Hermans De kloezenaer op de baan 1991-2 blz. 30 A. Solberg De lotgevallen van het puthuis behorende bij de overgeplaatste boerderij van Wauben 2008-1 blz. 3 L.H. Boot De Maaseiker tweeling en het betwiste vaderschap 1996-1 blz. 7 Arthur Schrijnemakers De mens wikt…. 1981-3 blz. 85 W. van Bergen De Middeleeuwse hoeve Heimstenrade en haar bezitters en/of bewoners 1992-1 blz. 6 prof A. Schrijnemakers De molens van Daniken 1993-3 blz. 43 Frits Hermans De overweg, de tunnel en het station te Lutterade (1927-1937) 2006-2 blz. 23 Arthur Schrijnemakers De plaats Geleen aan de rivier Geleen 1979-1 blz. 12 Prof Dr. Arthur Schrijnemakers De plaats Geleen aan de rivier Geleen - deel 2 1980-1 blz. 5 Prof. Dr. Arthur Schrijnemakers De politionele acties in voorm. N.I. Een vergeten oorlog, een vergeten leger 2012-1 blz. 3   De prinsen de Ligne 1989-3 blz. 35 Arthur Schrijnemakers De Sint Eloydevotie in Geleen 1984-2 blz. 57 Frits Hermans De Sjötterie 2001-3 blz. 44 Nick Smeets De staasmijn Maurits en haar bedrijfsleiders 2011-3 blz. 119 Harry Strijkers De terugkeer van een soldaat 1985-2 blz. 89 A. Bemelmans De tijden veranderen 2007-1 blz. 8 Piet Dorssers De 'Vreewösj' 1995-3 blz. 60 Arthur Schrijnemakers De Wenckebachstraat in Geleen 2005-1 blz. 19 Harry Strijkers De winkel van "Marie van Janus' 2002-1 blz. 12 Eugenie Urlings-Knubben De zogenaamde "uitbrander" van de commissaris aan de burgemeester 2001-2 blz. 30 Arthur Schrijnemakers De Zwentiboldsage kritisch ontleed 2005-1 blz. 3 Arthur Schrijnemakers Dialekdaag 1991 1992-1 blz. 12 Dialekdaag 1992 1993-1 blz. 12 Dialekdaag 1993 1994-1 blz. 15 Dialekdaag 1994 1995-1 blz. 8 Dialekdaag 1995 1996-1 blz. 9 Dialekdaag 1996 1997-1 blz. 11 Dialekdaag 1998 1998-3 blz. 6 Die van Danike in Schènne-n aan de galling en in Gelèèn op de kirkef 1980-3 blz. 65 Prof. Dr. Arthur Schrijnemakers Door de Fransen in 1796 verjaagde of vervolgde geestelijken / kloosterlingen 1993-2 blz.23 Prof. Dr. M.J.H.A. schrijnemakers Dr. H.A. Poels en de N.V. Tijdig 1980-3 blz. 57 Sjef Maas Dr. Ir. D.P. Ross van Lennep 2005-2 blz. 27 Harry Strijkers Dr. Ir. J.S.A.J.M. van Aken 2006-1 blz. 12 Harry Strijkers Dragers van de familienaam "Van Abshoven" 1991-3 blz. 49 prof. Arthur Schrijnemakers Dragers van de familienamen: 'Van Amstenrade', 'Van Geleen' en '(van) Huyn' 1991-2 blz. 18 Prof. Dr. M.J.H.A. Schrijnemakers Drankenhandel en bierbottelarij Vossen 2013-2, door Ad Hoogenboom Drie kerkgebouwen overbodig 1993-1 blz. 14 Een dagboek van mijn vader 2004-2 blz. 57 Wim van der Linde Een Geleens dorpfiguur: 'Marie van de Boos' 1993-3 blz. 53 Wim Rutten en Ad Hoogenboom Een markant Gelener: Peter Joseph Willems (1895-1976) 1998-3 blz. 8 J.H. Willems Een Middeleeuws zaalkerkje ontdekt in Oud-Geleen 1980-3 blz. 66 J. Sluijs en H. Vromen Een nieuw koor aan de kerk in Geleen 1995-3 blz. 47 Frits Hermans Een poging tot verklaring van de toponiemen "d'Eulesjtraote" en "Kwaad-Gat" 1983-1 blz. 4 Frits Hermans Een prelude van de Duitse bezetting 1994-2 blz. 23 Ir. Wim van der Linde Een Prins de Ligne in het Wienerwald 2000-3 blz. 39 F.S.J.G. Hermse Een teken van welvaart - een grafveld uit de Romeinse periode in het Janskamperveld 1999-1 blz. 3 Harry Vromen Een trieste hefstzondag in 1943 2008-3 blz. 35 Wim van der Linde Een uniek gedachtenisprentje (M.C. Keulers-Feron) 2003-2 blz. 29 Arthur Schrijnemakers Een viertal Oud-Geleense onderwijzers 1989-2 blz. 25 F. Hoofs Een voorname straat (geschiedenis van de Marcellienstraat 2 t/m 8) deel 1 2011-2 blz. 87 Ad Hoogenboom  Een voorname straat (geschiedenis van Marcellienstraat 6 en 4) deel 2 2012-2 blz. 43 Ad Hoogenboom Eerste Geleense winkelweek (1928) 2005-1 blz. 7 Hub Kitzen Einige aw Gelaense weurd en perpaoze 1981-1 blz. 19 Th. Arts En de "Kinkenweg" 1983-2 blz. 62 prof. A. Schrijnemakers Enkele opmerkingen over het Geleense dialect 1981-1 blz. 23 prof. A. Schrijnemakers Even voorstellen: Hub Janssen 2008-3 blz. 43 Jos Hulsman Excursie 1980-1 blz. 26 Exelsboom 1993-2 blz. 33 Huub Clerx F.K.Th. Van Itersons 2005-3 blz. 51 Harry Strijkers Facetten van de opkomst van het mechanisch vervoer in onze streek, vooral Geleen 1997-2 blz. 23 W. Rutten en A. Hoogenboom Financiële aspecten van het leven te Geleen in de 18e eeuw 2006-1 blz. 3 Arthur Schrijnemakers Fortuna '54, zo'n club was er maar één 2002-1 blz. 3 Koos Snijders Foto galerij: tekens van volkse vroomheid 1995-2 blz. 44 R. Heijnen Foto's van het bombardement van Geleen op 5 oktober 1942 1980-1 blz. 22 Fragmenten uit het oorlogsdagboek 1997-1 blz. 13 1997-2 blz. 34 1997-3 blz. 48 1998-2 blz. 17                    1998- 3 blz. 12 Rie Op den Camp Fragmenten uit het oorlogsdagboek 1999-2 blz. 29 Rie Op den Camp Fragmenten uit het oorlogsdagboek (slot) 2000-1 blz. 16 Rie Op den Camp Fragmenten van aantekeningen van Geleners in oorlogstijd 1994-3 blz. 82 Gelaense perpaoze 1980-2 blz. 52 Th. Arts Geleen heeft een bevrijdingskapel 1995-1 blz. 16 Geleen in het Stenen Tijdperk 1981-2 blz. 52 J. Sluijs Geleen in het Stenen Tijdperk II 1981-3 blz. 87 J. Sluijs Geleen in het Stenen Tijdperk III 1982-1 blz. 44 J. Sluijs Geleen, winnaar van de Tony van Wijk wisselbeker 1990-1 blz. 16 G. Aelfers en B. Paulissen-Willen Geleen; Overvallen, bezet, bevrijd 1984-3 blz. 130 Arno Bemelmans en Cor Lommers Geleen-Janskamperveld 1991 - opgravingen nederzetting 1991-2 blz. 21 prof dr. L.P. Louwe Kooijmans Geleen-Janskamperveld 1991 - opgravingen nederzetting 1993-1 blz. 3 Geleens gemeentehuis werd zeventig jaar geleden in gebruik genomen 1992-3 blz. 43 Gus Aelfers Geleens wegkruisen en kapelletjes in het teken van de tijd 1983-2 blz. 52 prof. A. Schrijnemakers Geleense Joden in de onderduik, 2013-3, door Wil Brassé Gerard Fritschy - een overtollige 'talendokter' 1997-1 blz. 6 Wiel Gielkens Gezegden in het Geleens dialect deel 1 2003-3 blz. 39 Arthur Schrijnemakers Gezegden in het Geleens dialect deel 2 2005-1 blz. 14 Arthur Schrijnemakers Gezegden in het Geleens dialect deel 3 2007-1 blz. 14 Arthur Schrijnemakers Gezegden in het Geleens dialect (Gelaense perpaoze) 2011-3 blz. 131 Arthur Schrijnemakers Gezegden in het Geleens dialect (Gelaense perpaoze) 2012-2 blz. 70 Arthur Schrijnemakers Gezellenhuis "Lindenheuvel" exit! 1983-3 blz. 89 Sjef Maas Gouden Bruiloft in Lutterade 1980-2 blz. 34 W. van Bergen Graafschap Geleen opgeeist door de zogenaamde "Vorst van Geleen" 2010-3 blz. 83 Arthur Schrijnemakers Graat en Greetje 1983-2 blz. 51 J. Wolff Grootste Geleense gezin ooit, familie Dewaide, Theo Aldenzee, 2014-1 Gus Aelfers in memoriam, Hans Korevaar, 2015-1 Heemkunde - actueel 1991-2 blz. 23 Heemkundevereniging Geleen - Kroniek van tien jaar 1989-3 blz. 30 Ad Hoogenboom Heemkundevereniging Geleen 25 jaar 2004-3 blz. 75 Harry Strijkers Herdenking bombardement 5 oktober 1942 1993-1 blz. 20 Herinneringen aan de Maurits-Steenberg 2009-2 blz. 52 Piet Cremers Herplaatsing en opknapbeurt Barbarabeeld Lindenheuvel 1994-2 blz. 63 Het "Kwaad Gat" naar de Danikermolen 1997-1 blz. 3 Arthur Schrijnemakers Het Artzney Buch van Martinus Hoedemakers 2008-1 blz. 11 André Sassen Het bombardement van Geleen 1982-3 blz. 93 Werkgroep geschiedenis Het bombardement van Geleen op 5 oktober 1942 2007-2 blz. 19 Wim van der Linde Het 'Boxken' van Andreas Claessens 1990-1 blz. 15 Ad Hoogenboom Het codocil en testament van pastoor Cremers 1995-2 blz. 31 Het gasthuis in de Pieterstraat 1997-1 blz. 9 Arthur Schrijnemakers Het Geleense sportpark en de speedwayraces 2001-3 blz. 35 Walter Buskens Het gemeentewapen van Geleen 1982-1 blz. 26 Fr. Hermans Het gezin Bloem-Russel en het Drossaardhuis in de Geenstraat 1997-2 blz. 33 Arthur Schrijnemakers Het graafschap Geleen en het Partagetractaat 1661 1994-2 blz. 53 Frits Hermans Het graf van Amandus - een getuigenis uit de Romeinse periode 1998-1 blz. 3 Harry Vromen Het graf van Arnold IV Huyn 1995-2 blz. 34 Arthur Schrijnemakers Het hoofdgebouw van de voormalige Staatsmijn Maurits 2015-3 Ton Wolters Het huis Corten, een Geleens monument 1983-1 blz. 19 John Baggen Het huis Corten, een Geleens monument 1983-2 blz. 62 J. Baggen Het klooster en het pensionaat St. Jozef van de arme dienstmaagden 1989-1 blz. 1 R. Jans Het Limburgs Volkskundig Centrum 1991-3 blz. 51 prof. Stefaan Top Het moeilijke pastoraat van Conrad S. Salm (1803-1808) 1994-1 blz. 4 prof. A. Schrijnemakers Het nieuwe licht schijnt op Geleense zang in de tweede helft negentiende eeuw 2006-1 blz. 8 Hans Korevaar Het uit 1723 daterende geboortehuis van de scheidende redacteur van ons tijdschrift 1996-3 blz. 52 Gus Aelfers Het verhaal van de eerste schooldag 2000-1 blz. 14 Ben van Gaans Het verhaal van de paters Ongeschoeide Karmelieten te Geleen 2000-2 blz. 26 Ben van Gaans Het verhaal van een Gelaens maedje (mevr. Fien Wauben) 2003-1 blz. 3 Ben van Gaans Het veugelke wurd oetgereete, mè het gewènt zich neet en het zeukt zien awt nèst .. 1981-2 blz. 39 Prof. Dr. M.J.H.A. Schrijnemakers Höbste 't al geheuërd? 'Brand' 1995-3 blz. 60 Ad Hoogenboom Höbste 't al geheuerd? Deel 1 1991-2 blz. 25 Ad Hoogenboom Höbste 't al geheuerd? Deel 2 1992-1 blz. 9 Ad Hoogenboom Höbste 't al geheuërd? 'Vare(n) en 'Kwanselbier' 1995-1 blz. 9 Ad Hoogenboom Höbste 't al geheuerd? Waterlast op 't Kempke 1993-1 blz. 11 Ad Hoogenboom In 1957 te vroeg gefeest 1992-3 blz. 59 prof. A. Schrijnemakers Ingezonden brief 1981-1 blz. 24 J.G. Wolff In memoriam Ger Oldenbeuving 2009-2 blz. 63 Ir. R. de Kat 2006-2 blz. 29 Harry Strijkers Jan Jacobs en herinneringen aan het Geleense Maurits Casino 1997-2 blz. 29 W. Gielkens Jan Nolten, een bescheiden winnaar 1991-3 blz. 34 Walter Buskens Jan Schorens in conflict met de schutterij 2010-3 blz. 109 Ad Hoogenboom Jan van Aubel, ikoonschilder 1995-3 blz. 52 Wim Rutten en Gus Aelfers Jean Janssen - Van mijnmeter tot president 1997-3 blz. 40 Ad Hoogenboom Jan van der Heijden, in memoriam, 2017-1 Jongensschool (Augustinusschool) aan de Groenseijkerstraat, Pierre Vossen Kapellen bij de chemische bedrijven Staatsmijnen 2010-3 blz. 102 Ben van Gaans Kelk priesters Jan en Jozef Keulen, André Sassen Kempke 't, een oude buurtschap te Krawinkel 1990-3 blz. 38 Gus Aelfers Klasjeneere euver et Gelaens 1983-1 blz. 34 Werkgroep Dialect en Folklore Klasjeneere(n) euver 't Gelaens 1984-1 blz. 53 Arthur Sjrienemaakesj Kleine wereld, toevallige ontmoeting mevrouw Van Banning-Van Oppen, 2017-3, door Ton Wolters Kloosterstraat 44, een boederij te Krawinkel 1982-1 blz. 8 W. van Bergen Krawinkelse familie Lemmens, Jean Habets, René Penders, Ad Hoogenboom; 2018-2 Kosterskwesties in de 18e eeuw, door Ad Hoogenboom, 2017-1 Kroniek van de familie Göbbels 2001-2 blz. 19 P.J.H.M. Göbbels, 2001-3 blz. 45, 2002-1, blz. 14, 2002-2, blz. 31, 2003-1blz. 17, 2003-2 blz 32, 2003-3 blz 53, 2005-1 blz 16, 2005-3 blz53, 2007-1blz10, 2011-3blz. 136, 2012-2 bllz. 73, 2013-2 blz. 49, 2013-3 blz 91, 2014-1 blz. 3 (slot) Kruisen en Kapellen 2011 2012-2 blz. 71 Jos Hulsman Laurens Muijrers, het vergeten 84e slachtoffer van het bombardement, 2017-3, door Pierre Vossen Lezing en Film 1980-1 blz. 28 Lezingen 1980-2 blz. 54 Limburg en de Kulturkampf 1986-2 blz. 43 R. Jans Limburgse Huyns en hun Oostenrijkse naamgenoten 2009-2 blz. 35 Arthur Schrijnemakers Lindenheuvel krijgt zijn wijkborden 2008-3 blz. 41 Hub Kitzen Loretorgel Augustinuskerk 150 jaar, T Wolters, 2014-1 Maagdenkoor Lindenheuvel (foto) 2009-2 blz. 51 Marcellienstraat 12-14 (Middelmoat, seert de sjtraot) 2010-2 blz. 51 Ad Hoogenboom Marcelleinstraat 17 (Met Vallen en opstaan) 2015-2, Ad Hoogenboom Maria van Banneux, Harry Strijkers 2016-2 Middenbos in het woud der rapporten 1996-2 blz. 36 Drs. L.M.H. Pleij Migratie Nederlanders via het Ruhrgebied naar Zuid-Limburg 2007-3 blz. 35 Wim van der Linde Mijnschade 1998-3 blz. 11 Ad Hoogenboom Mijnschade 2013-1, Hub Kitzen Mijnspoor, Desmond Kusters 2016-2 Mijnwerkers maakten muziek 1985-1 blz. 5 Harry Strijkers Monument behouden (voormalig kunstatelier van de firma Ramakers) 1997-1 blz. 16 Monumenten en nieuwe ontwikkelingen in Geleen 1998-3 blz. 3 Gus Aelfers Nederland, staatsmijnen in Limburg en St. Barbara waakt over de DSM'ers 2002-3 blz. 3 Sjef Maas Neomist Harrie Hendriks 2007-1 blz. 3 Wim Peters Niet Sittard maar Geleen werd Mauritsstad 2002-2 blz. 19 Harry Strijkers Nieuw kunstwerk in Geleen: 'De wachter' van Jo Ramakers 1996-1 blz. 20 Nieuwe beelden in Geleen 1994-1 blz. 15 Nikkela Poulssen, Een legendarische "Chob" van de staatsmijn Maurits 2003-2 blz. 27 Harry Strijkers Nog een 18de eeuwse kluizenaar van Krawinkel ontdekt 1995-1 blz. 71 Arthur Schrijnemakers Nogmaals "Groenseykerstraat", "Tomeikerweg" en "Weg van der Cluysen" 1983-2 blz. 61 prof. A. Schrijnemakers Ode aan de sjlamp 2015-3, Jo Willems Ode aan Koempel Sjeng 2001-3 blz. 41 Piet Cremers Omvergereden waterput hersteld 1996-3 blz. 41 G. Oldenbeuving Omwille van de geschiedkundige waarheid; Correcties op correcties 1996-2 blz. 30 Frits Hermans Onbekende foto Maria Hulde 1939, Pierre Vossen 2016-2 Oorlogsdagboek van en door Wim Horstermans 2009-3 blz. 67 Wim Horstermans Oostenrijkse woningen in Lindenheuvel 1999-3 blz. 45 Piet Hendricks Opmerkelijke zaken 1990-1 blz. 13 G. Aelfers Opmerkelijke zaken 1990-2 blz. 33 Opmerkelijke zaken 1990-3 blz. 49 Opmerkelijke zaken 1991-1 blz. 9 Oranjeboom weer terug in Geleen 1994-2 blz. 64 Orkaan van 8 juli 1853 veroorzaakte een grote ravage en veel ellende 2000-3 blz. 52 Arthur Schrijnemakers P.A. Schols, 2017-2 door Desmond Kusters Pachtcontracten van de graanmulders te Daniken 2001-2 blz. 28 Arthur Schrijnemakers Pastoor Vonckenstraat was bijna Hoogstraat 1996-1 blz. 3 Ad Hoogenboom Pastoor-deken Th. Trienekens; 'Ik ben maar een heel gewoon mens' 1995-2 blz. 35 Gus Aelfers Pater H. Ramakers, de eerste geestelijke op Lindenheuvel 2008-1 blz. 8 Hub Kitzen Peter Camps overleden 1997-3 blz. 46 Pieter Ecrevisse en Geleen, deel I 1980-3 blz. 74 H.J. Op den Kamp Pieter Ecrevisse en Geleen, deel II 1981-1 blz. 16 H.J. Op den Kamp Pieterstraat 1980-2 blz. 33 Prof. Dr. Arthur Schrijnemakers Pietje Schreurs 2007-2 blz. 29 Piet Hendrix Poolse migranten, Karin Cedzijnski, 2016-2 Prelude van de 2e wereldoorlog en de opkomst van het facisme in de W. Mijnstreek 2003-3 blz. 51 Arno Bemelmans Prins Jan van Luxemburg logeerde enkele weken in Geleen 1994-3 blz. 79 Gus Aelfers Recent gesloopte panden in Geleen 1996-1 blz. 18 Reglement voor voertuigen bij het spoorwegstation te Lutterade (1876) 2001-2 blz. 29 Arthur Schrijnemakers Relatie tussen de gemeente Geleen en de voetbalclub Fortuna 1954-1980 2008-2 blz. 19 J.W.M. Laugs Rutten, Wim en Chrit door Pierre Vossen, 2017-1 Schema werkgroepavonden tot en met juni 1981 1980-3 blz. 87 Schunck in Geleen 2010-1 blz. 3 Jos Hulsman Sint Nobertus en de Norbertijnen, zijn volgelingen in Geleen 2003-1 blz. 13 Arno Bemelmans Sjang 1990-2 blz. 35 W. Rutten Sjeng Willen - een sociaal mijnwerker 2003-3 blz. 48 B. Paulissen-Willen  (bewerkt: Harry Strijkers) Slachtoffers van het zwarte goud. Dodelijke ongelukken in en rond Staatsmijn Maurits, Hub Kitzen, 2014-1 t/m 2016-1, 3, 2018-2 Slager Frans Salden uit Oud-Geleen was 18 maanden politiek gevangene 1994-3 blz. 75 Gus Aelfers Sociaal-Maatschappelijke toestanden in het verleden - Deel 1: 1900 - 1920 1987-3 blz. 90 Sjo Wolff Sociaal-Maatschappelijke toestanden in het verleden - Deel 2: 1920 - 1940 1998-1 blz. 3 Sjo Wolff Sociaal-Maatschappelijke toestanden in het verleden - Deel 3: 1944 - 1966 1988-1 blz. 21 Sjo Wolff Sommige Geleners verkozen in 1839 "Belg" te blijven 2001-2 blz. 32 Arthur Schrijnemakers Spellingsregels voor het schrijven in het Geleens Dialect 1982-1 blz. 51 Werkgroep Dialect en Folklore Spookhotel aan de Valderenstraat, 2016-3, Pierre Vossen Staatmijn Maurits, in 1967 dicht. Nu vijfentwintig jaar later een terugblik 1992-2 blz. 23 Gus Aelfers Toine Kremers; schilder van het Zuid-Limburgse landschap 1992-1 blz. 3 Fam. Kremers Toon Hermans en Geleen 2001-1 blz. 3 Harrie Op den Kamp Toponiemen Geleen, Lutterade, Krawinkel, Daniken, Lindenheuvel, Arthur Schrijnemakers, 2014-2 en 2015-1 Toponiemen Abshoven, Biesenhof, Einde en Krim 2017-3 Arthur Schrijnemakers Twee eeuwen brand en brandbestrijding in Geleen - deel 1 1998-2 blz. 3 Ad Hoogenboom Twee foto's van de wijk Swentibold ook wel "De Auw Kolonie" genoemd 2007-1 blz. 6 Wil Laumen, werkgroep geschiedenis Uit de geschiedenis van het St. Barbara Ziekenhuis te Geleen 1999-2 blz. 23 P.W. Frederiks Uit de Nederzettingsgeschiedenis van Krawinkel 1984-1 blz. 36 Arthur Schrijnemakers Uit de parochiegeschiedenis van Geleen 1986-3 blz. 106 F. Hermans Uit de parochiegeschiedenis van Geleen - de toestand rond 1745 1985-3 blz. 119 Fr. Hermans Uit de parochiegeschiedenis van Geleen - Over 't Stuck van waecken 1990-1 blz. 3 Frits Hermans Uit de parochiegeschiedenis van Geleen - Over 't Stuck van waecken 1990-2 blz. 19 Frits Hermans Unieke grafsteen behouden (grafsteen van Hub. Jos. Debie) 1998-3 blz. 5 Gus Aelfers Uul: Vogel? - Pot, of Potscherf - Laag gelegen weide 1990-1 blz. 12 J. Wolff Vakwerkbouw in het ijzertijdperk? 1979-1 blz. 5 P.A. schols Van akkedaorn nao Sinte Plonia 1982-2 blz. 65 J. Wolff Van Franssen tot Driessen  125 jaar timmeren aan de weg 2005-3 blz. 43 Ad Hoogenboom Van kermisviering te Geleen tot kerkdiefstal te Beegden (september 1793) 2005-2 blz. 26 Arthur Schrijnemakers Van ondergronds tot buitenaards 2015-3, Jan Marutiak. Van vlas tot lijnolie en linnen 1982-2 blz. 57 Ing. G.A.M. Carboex Verdienstelijke Geleners: Beeldhouwer Lambert Baggen 1862-1937 1993-1 blz. 7 prof. A. Schrijnemakers Verdienstelijke Geleners: Catharina Pijls, een ondernemend meisje 1993-2 blz. 27 Ir. W. Gielkens Verdienstelijke Geleners: Mevr. Mr. V. Hamm-Rijsdijk 1994-1 blz. 8 J.W. Gielkens Verdienstelijke Geleners: Sjeng Ronkaerts 1994-2 blz. 50 Gus Aelfers Verdienstelijke Geleners: Thei Storcken: schilder van het Limburgse landschap 1995-1 blz. 3 Gus Aelfers Verdienstelijke Geleners: Wim Rutten "De meister van de Lèntheuvel" 1995-2 blz. 26 Wiel Gielkens Verenigingsnieuws 1979-1 blz. 24 Verplaatsing wegkruis Oranjelaan 1993-3 blz. 60 Vier pottenbakkerscentra van de middeleeuwen tot de 17e eeuw 1990-2 blz. 25 E.O.T. Buchem en I.J.G.G. Buchem-Hermans Vijftig jaar geleden: Geleen in de Tweede Wereldoorlog. Fragmenten uit mijn dagboek 1995-1 blz. 12 mr. H.W.M. Op den Camp Vijftig jaar geleden: Geleen in de Tweede Wereldoorlog. Fragmenten uit mijn dagboek 1995-2 blz. 37 mr. H.W.M. Op den Camp Vijftig jaar geleden: Geleen in de Tweede Wereldoorlog. Fragmenten uit mijn dagboek 1995-3 blz. 55 mr. H.W.M. Op den Camp Vijftig jaar geleden: Geleen in de Tweede Wereldoorlog. Fragmenten uit mijn dagboek 1996-1 blz. 10 mr. H.W.M. Op den Camp Vijftig jaar geleden: Geleen in de Tweede Wereldoorlog. Fragmenten uit mijn dagboek 1996-3 blz. 45 Rie Op den Camp Volkskundige recepten uit Geleen - deel 1 1999-3 blz. 39 Peer Boselie Volkskundige recepten uit Geleen - deel 2 2000-3 blz. 43 Peer Boselie Volkskundige recepten uit Geleen - deel 3 2001-1 blz. 10 Peer Boselie Volkskundige recepten uit Geleen - deel 4 2003-1 blz. 8 Peer Boselie Voltaire in Limburg 1985-2 blz. 109 R. Jans Voormalige ULO Sint Jan,  2013-3 blz. 87     Jean Dewaide Voorzittershamer 2017-3 door André Sassen Vrede van Utrecht en Geleen, 2013-2 blz 47,  Hub Kitzen Waar een Willen is, is een weg (Bertha Paulissen - Wiilen) 2009-1 blz. 3 Ad Hoogenboom en Jos Hulsman Week- en jaarmarkten te Geleen in de 20ste eeuw 2003-2 blz. 23 Arthur Schrijnemakers Weerklanken van de Reformatie en de Contra-Reformatie 2005-2 blz. 28 Arthur Schrijnemakers Wilhelmina-monument op de markt 1992-3 blz. 57 Gus Aelfers Wilhelmina-monument symboliseert de geschiedenis van Geleen 1995-3 blz. 62 Wortels en vertakkingen 2000-3 blz. 49 Gertrude Baggen Wortels en vertakkingen - Familie of verwanten 2001-2 blz. 23 Gertrude Baggen Wortels en vertakkingen - Geleen ten voeten uit 2001-3 blz. 42 Gertrude Baggen Wortels en vertakkingen - Gewoon beginnen 2002-2 blz. 27 Gertrude Baggen
Tijdschriften