Home Vereniging Activiteiten Historie Werkgroepen Tijdschriften Geleense Joden Heemkundevereniging Geleen Rondleidingen Club van 35 Graaf Huyn Fest Expo Foto/Video Fotoboek Contactinfo
Expositie 2 februari—20 april: expositie oude foto's en restanten van de collectie van het voormalige Schoolmuseum in Geleen. Tijdens deze tentoonstelling kan je unieke oude foto’s van Geleen en mensen uit Geleen zien. Verder zijn wij in het bezit van een aantal voorwerpen uit het voormalige schoolmuseum. Onder oud-burgemeester mr. dr. J. P. D. van Banning werden in 1953 plannen uitgewerkt voor de stichting van het „schoolmuseum Geleen". Opzet daarbij was “het aanleggen van een verzameling in het bijzonder geschikt voor het aanschouwelijk onderwijs aan leerlingenvan lagere en middelbare scholen en tevens als leidraad voor leerkrachten." Bij de feestelijke opening in 1956 werd bekendgemaakt dat de zaak zou worden uitgebouwd en een deel van de tuin achter het gebouw zou dienst gaan doen als botanische tuin waarin „na verloop van tijd alle in de streek in het wild groeiende bloemen en planten zouden worden ondergebracht . Het is allemaal een beetje anders gelopen.
 Oude foto’s Vooruitlopend op de presentatie van het fotoboek “Geleen zoals het vroeger was” deel 1 worden er foto’s uit ons archief tentoongesteld. Daarbij zullen ongetwijfeld enkele grote verrassingen te bewonderen zijn. De expositie is te bekijken tijdens onze reguliere openingstijden.
In het begin van de jaren zestig begon het museum te vervallen en raakte langzamerhand in vergetelheid. In de tuin heeft nooit een bloem gebloeid, zodat er van een botanische tuin helemaal niets terecht is gekomen. Wel verscheen er in 1957 een begeleidend boekje met daarin een korte historie over Geleen en een kort overzicht van de tentoongestelde voorwerpen. Verschillende instellingen die materiaal in bruikleen hadden afgestaan haalden dat weer terug omdat het in Geleen niet meer functioneel was. Het museum werd destijds ingericht in de kelder van de voormalige ambtswoning van burgemeester Damen aan het Jubileumplein. In dat gebouw was aanvankelijk ook de Openbare Bibliotheek en later de ambulancedienst gehuisvest. Om dit museum in te richten werden diverse aankopen gedaan, waaronder een tweetal klokken van Wessels uit Geleen. Deze staan nu in het gemeentehuis in Geleen. Veel voorwerpen waren inmiddels verdwenen. Na de oprichting van de heemkundevereniging werd het restant hiervan overgedragen. De collectie opgezette dieren en natuurhistorie werd aan het IVN overgedragen. Veel voorwerpen waren voor de overdracht al verdwenen of elders terecht gekomen. Wat er wel nog is willen we je graag laten zien.
Expo