Geleen is Geleen Dat Geleen een rijke eigen cultuur en historie heeft, bewijzen de vele boeken en andere geschriften die verschenen zijn. Dat is in ieder geval het devies van de Heemkundevereniging Geleen. Ook al zijn wij door een herindeling opgegaan in een grote gemeente, de (cultuur-) historie van Geleen is en blijft een op zichzelf staand gegeven. Het verschilt nogal van die van de andere bij de herindeling betrokken plaatsen. De Heemkundevereniging Geleen (HVG) biedt iedereen, (ook u) die hierin interesse heeft volop de mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan. En er zijn zeer veel boeiende mogelijkheden. U bent echter niet verplicht actief lid van de Heemkundevereniging te zijn. Wilt u alleen de tijdschriften ontvangen of wilt u ons steunen, dan kunt u ook lid worden of u aanmelden voor de "Club van 35". Heeft u nog foto's, ansichtkaarten, bidprentjes, oude voorwerpen, papieren, boeken, aktes, spullen over mijnbouw enz. Laat ze ons zien.
Oud Geleen Krawinkel Spaans Neerbeek Daniken Lutterade Heemkundevereniging Geleen Rondleidingen Club van 35 Graaf Huyn Fest Expo Foto/Video Fotoboek Contactinfo
De woongebieden die deel uitmaakten van het “vroegere” Geleen
Vereniging Activiteiten Historie Werkgroepen Tijdschriften Geleense Joden Home
Volgende evenement:
Iedere maandag en donderdag zijn wij geopend van 14.00 tot 16.30 uur. Verder ook iedere dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur. Volgende zatardag openstel- ling is op 1 december.
Privacybeleid In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 ook voor onze vereniging in werking treedt, vragen we uw aandacht voor het volgende. De Heemkundevereniging Geleen heeft de beschikking over beperkte persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door het secretariaat en de penningmeester. De persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden waarvoor de HVG deze verkregen heeft. U kunt hierover lezen in het document Privacybeleid in het kader van de AVG dat u hier kunt downloaden.
Home